Opublikowano: 2018-08-31

Pracownia Społeczna Plantacja

Trening Umiejętności Społecznych Trening Umiejętności Społecznych jest metodą terapii umożliwiającą zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Terapia obejmuje: umiejętności społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę. Zajęcia odbywają się w grupie, uczestnicy mają okazję obserwować zachowania własne oraz innych a także przećwiczenia sposobów postępowania w różnorodnych sytuacjach społecznych.Obecność rodziców podczas zajęć pozwoli dzieciom lepiej wykorzystywać i doskonalić zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w codziennych sytuacjach. Zapraszamy rodziców wspólnie z dziećmi, zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat i 10-13 lat. Liczba miejsc ograniczona. - koszt 300 zł, - cykl obejmuje15 spotkań po 45 minut, - zajęcia odbywać się będą we środy, dokładna godzina zostanie podana po utworzeniu grup zajęciowych, - zajęcia ruszą w październiku, o dokładnej o dacie rozpoczęcia poinformujemy Państwa telefonicznie - miejsce spotkań: Klubokawiarnia Plantacja, ul. Planty 9. zapisy: tel. 502 186 998, 606 355 320 lub mailowo: plantacja.kielce@gmail.com